The journey of a thousand miles begins with a single step. LAO TZU AFSPRAAK MAKEN Happiness is not the absence of problems. It's the ability to deal with them. STEVE MARABOLI AFSPRAAK MAKEN Do something today that your future self will thank you for. AFSPRAAK MAKEN Roads were made for journeys, not destinations. CONFUCIUS AFSPRAAK MAKEN

Psychologische begeleiding


Het leven loopt niet altijd zoals we verwachten. We hebben het gevoel het niet meer aan te kunnen, vast te zitten, niet meer te weten wat we willen. Psychologische begeleiding helpt u terug op weg.

Lees meer

Psychodiagnostisch onderzoek


Wanneer u herhaaldelijk vastloopt in het leven, kan er een onderliggende problematiek aan de oorzaak liggen. Een psychodiagnostisch onderzoek brengt uw functioneren in kaart en ondersteunt de diagnosestelling.

Lees meer

Auti-coaching


Omgaan met autisme brengt zowel voor de persoon met autisme als voor zijn omgeving veel vragen, moeilijkheden en de nood aan aanpassing mee. Auti-coaching helpt u en uw omgeving een aanpak te vinden!

Lees meer