Nieuws

Nieuwe openingsuren praktijk vanaf 1/5/2024

Vanaf 1/5/2024 zal ik de praktijk combineren met een job als dierenartsassistente. Hierdoor wijzigen de consultatie-uren en bereikbaarheid van de praktijk. Alle cliënten in een lopend therapeutisch traject werden hier persoonlijk van op de hoogte gebracht via mail en hebben de mogelijkheid hun afspraken vooruit te plannen om continuïteit te blijven garanderen. De nieuwe consultatie-uren…

No-show policy

Helaas heb ik de afgelopen tijd te vaak moeten vaststellen dat cliënten hun afspraken niet nakomen. Hoewel het je eigen verantwoordelijkheid is je afspraken goed te noteren, krijg je van mij automatisch per mail een afspraakbevestiging (met ingesloten ics-bestand om de afspraak in je agenda op te slaan), alsook een herinnering 48u en 4u op…