Praktijkreglement


Praktijkreglement Elke Bussels

Inspanningsverbintenis

Het succes van een psychologische begeleiding is een gedeelde verantwoordelijkheid. U kan van mij een inspanningsverbintenis verwachten. Dit wil zeggen dat ik mij ertoe verbind u zo goed mogelijk te begeleiden om aan uw hulpvraag te beantwoorden. Echter, ik kan de weg wel samen met u uitstippelen en bewandelen, maar ik kan niet in uw plaats de effectieve stappen zetten. Het resultaat van de begeleiding is van meerdere factoren afhankelijk dan enkel de inspanningen en expertise van de therapeut.

Betalingen

Betalingen gebeuren bij voorkeur contant op het einde van iedere consultatie. Betaling via bancontact (met kaart) zijn niet mogelijk, mobiele betalingen via de bancontact-app, bepaalde online banking apps (vb. KBC) of Payconiq wel. Betaling via overschrijving is enkel nog mogelijk met opmaak van een officiële factuur. Bij aanmaningen door laattijdige betaling, wordt bij iedere herinnering 15 euro administratiekost in rekening gebracht.

Annuleringen

Afspraken dienen ten minste 24u op voorhand telefonisch (persoonlijk, via voice mail of sms) of via e-mail geannuleerd te worden, met duidelijke vermelding van de naam van de cliënt, de datum en het uur van de afspraak.

Voor laattijdig geannuleerde afspraken (= minder dan 24u op voorhand) kan een compensatie van 40 euro gevraagd worden.  Indien u zonder verwittiging niet komt opdagen op een afspraak, wordt het volledige consultatiebedrag  (55 euro) in rekening gebracht.

Bij ziekte dient u voor 8u30 via sms of mail te verwittigen dat u niet aanwezig zal zijn op uw afspraak.

Om een optimale dienstverlening te garanderen voor alle cliënten, ben ik genoodzaakt deze strenge regels strikt toe te passen.

Communicatie

Om een optimale begeleiding en zorg te garanderen, worden inhoudelijke/therapeutische vragen steeds tijdens een consultatie besproken. Telefonische consultaties en/of consultaties via e-mail, sms of een andere messenging-service zijn niet mogelijk. . Korte vragen kunnen uiteraard wel gesteld worden tussen uw consultatieafspraken in. Om te vermijden dat consultaties te vaak gestoord worden door telefonische oproepen, stelt u uw vraag best via e-mail (info@elkebussels.be)