Praktijkreglement


Praktijkreglement Elke Bussels

Inspanningsverbintenis

Het succes van een psychologische begeleiding is een gedeelde verantwoordelijkheid. Je kan van mij een inspanningsverbintenis verwachten. Dit wil zeggen dat ik mij ertoe verbind je zo goed mogelijk te begeleiden om aan je hulpvraag te beantwoorden. Echter, ik kan de weg wel samen met jou uitstippelen en bewandelen, maar ik kan niet in jouw plaats de effectieve stappen zetten. Het resultaat van de begeleiding is van meerdere factoren afhankelijk dan enkel de inspanningen en expertise van de therapeut.

Betalingen

Betalingen gebeuren op het einde van iedere consultatie, cash of via QR-code. Betaling via bancontact (met kaart) zijn niet mogelijk, mobiele betalingen via de bancontact-app, bepaalde online banking apps (vb. KBC) of Payconiq wel. Online consultaties dienen betaald te zijn ten laatste 48u voor aanvang van de consultatie.  Bij aanmaningen door laattijdige betaling, wordt bij iedere herinnering 15 euro administratiekost in rekening gebracht.

Annuleringen

Afspraken dienen ten minste 36u op voorhand telefonisch (persoonlijk, via voice mail of sms) of via e-mail geannuleerd te worden, met duidelijke vermelding van de naam van de cliënt, de datum en het uur van de afspraak.

Voor laattijdig geannuleerde afspraken (= minder dan 36u op voorhand) kan een compensatie van 50 euro gevraagd worden.  Indien je zonder verwittiging niet komt opdagen op een afspraak, wordt het volledige consultatiebedrag in rekening gebracht.

Bij ziekte dien je voor 8u30 via sms of mail te verwittigen dat je niet aanwezig zal zijn op de afspraak.

Om een optimale dienstverlening te garanderen voor alle cliënten, ben ik genoodzaakt deze strenge regels strikt toe te passen.

Communicatie

Om een optimale begeleiding en zorg te garanderen, worden inhoudelijke/therapeutische vragen steeds tijdens een consultatie besproken. Telefonische consultaties en/of consultaties via e-mail, sms of een andere messenging-service zijn niet mogelijk. . Korte vragen kunnen uiteraard wel gesteld worden tussen de consultatieafspraken in. Om te vermijden dat consultaties te vaak gestoord worden door telefonische oproepen, stelt je je vraag best via e-mail (info@elkebussels.be)

Een uitgebreidere versie van het praktijkreglement vind je hier.