Privacy Policy

— Laatste update: 21 mei 2018 —

Elke Bussels, gevestigd te Heidebloemstraat 33, 3660 Opglabbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik vind jouw privacy erg belangrijk en zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je met mij deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring licht ik graag toe hoe ik dat doe. Heb je hier vragen over, dan help ik je graag! Je kunt me bereiken via info@elkebussels.be.

PERSOONSGEGEVENS DIE ELKE BUSSELS VERWERKT

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk, afhankelijk van de reden waarom je met mij contact opneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Cookies
 • BTW-nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

MET WELK DOEL VERWERKT ELKE BUSSELS PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de vraag die je via het contactformulier gesteld hebt, te kunnen behandelen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om je vraag te beantwoorden en/of een afspraak te plannen.

HOE LANG ELKE BUSSELS JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens heb gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Ik houd me hierbij aan de richtlijnen van de deontologische code van de psychologencommissie. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@elkebussels.be.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ELKE BUSSELS MET DERDEN

Conform de wet op het beroepsgeheim en zoals dit vermeld wordt in deontologische code voor psychologen, worden jouw gegevens niet gedeeld met derden, tenzij je hier zelf je uitdrukkelijke toestemming voor gegeven hebt. Uitzonderingen hierop (vb. in het kader van een wettelijke procedure) zijn terug te vinden in de deontologische code.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (gedeeltelijk) te verwijderen. Jouw cliëntendossier dient echter bewaard te worden volgens wettelijke richtlijnen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@elkebussels.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en je paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

HOE ELKE BUSSELS JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@elkebussels.be.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Ik verstuur jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle gegevens worden enkel door Elke Bussels zelf verwerkt.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit mijn naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE ELKE BUSSELS GEBRUIKT

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik 4 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van mijn website en me helpen de site te optimaliseren.

Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van Elke Bussels gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Ik raad je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zal ik er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie 1.0 – mei 2018]