Aanbod

Je kan bij mij terecht voor:

Ik begeleid enkel jongeren (vanaf 15 jaar), volwassenen en ouderen. Voor de begeleiding van kinderen, neem je best contact op met een kinderpsycholoog.

Je kan om praktische en organisatorische redenen niet meer bij mij terecht voor diagnostiek.

Psychologische begeleiding

Het is een misverstand dat mensen enkel op zoek gaan naar psychologische begeleiding wanneer ze iets ingrijpends meemaken in hun leven of het gevoel hebben dat ze het leven helemaal niet meer aankunnen. Psychologische begeleiding kan nuttig zijn om uiteenlopende redenen en voor verschillende personen.

 • Misschien heb je het gevoel niet meer te weten welke richting je uit wilt in je leven
 • Misschien heb je wel een idee waar je heen wilt, maar weet je niet hoe
 • Misschien maakte je iets ingrijpends mee en wil je hulp om dit een plaats te kunnen geven
 • Misschien wil je leren minder last te hebben van bepaalde vervelende gedachten over jezelf of over bepaalde situaties? Of gewoon algemeen minder te piekeren?
 • Misschien wil je leren om minder last te hebben van bepaalde emoties die helaas onvermijdelijk bij het leven horen, zoals angst, verdriet, teleurstelling, boosheid, …

In het eerste gesprek bespreken we je klachten, je verwachtingen van de begeleiding en kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Auti-coaching

Je kan bij mij terecht voor begeleiding specifiek gericht op het omgaan met een autismespectrumstoornis. Zowel jijzelf als persoon met een (vermoeden van) een diagnose van een autismespectrumstoornis, als (belangrijke) mensen uit je nabije omgeving (partner, ouder, kind, collega, vriend, …) kunnen bij mij terecht voor begeleiding. De inhoud van de begeleiding is afhankelijk van je specifieke vraag/probleem. Hieronder worden een aantal mogelijkheden benoemd, maar het lijstje is niet volledig. Stel gerust je vraag en dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 • Verwerking van de diagnose
 • Inzicht in (eigen) autisme
 • Vergroten van de zelfredzaamheid/zelfstandigheid
 • Vaardigheden aanleren (sociaal, communicatie, praktische vaardigheden zoals huishoudelijke planning, boodschappen, …)
 • Vrijetijdsbesteding
 • Studie
 • Plannen en organiseren
 • Conflicten en problemen begrijpen en oplossen
 • Minder last hebben van angst
 • Minder piekeren
 • Psycho-educatie en omgangsdviezen voor ouders, kinderen, partner, professionele contacten, …
 • Bijkomende psychische problemen behandelen